Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXXV sesja Rady Miejskiej [WIDEO]Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 września 2016 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
5.    Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 oraz 2017 roku pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – etap I.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a Miastem Piotrków Trybunalski dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 65/67.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim.
12.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXII/304/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim.
13.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim.
14.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/291/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
15.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
16.    Informacja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
17.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
18.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
19.    Interpelacje i wnioski radnych.

20.    Korespondencja i sprawy różne.
21.    Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij