Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XVI sesjaRady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [TRANSMISJA]


Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz protokołu z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 3 lipca 2019 roku.

 

Uroczysta część sesji.

 

Podziękowanie dla Pani Stanisławy Wąchały – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  oraz Pani Wiesławy Kaweckiej – Dyrektora Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim za wieloletnią pracę .

 

 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/ 102/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim zadania własnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zakresu utrzymania
  i zarządzania obiektami sportowymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania honorowego członka Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S8, terenami kolejowymi oraz ulicami Ujezdzką i Milenijną
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II i Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Zawadzkiej, Mostowej i Rudej w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Pawła II nr 7.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej nr 16.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii
  o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych na okres kadencji w latach 2020-2023.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLVIII/428/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie Regulaminie utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 16. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2018 rok.
 17. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz

z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 1. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 2. Korespondencja i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij