Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - zachęcamy do głosowania!

25 czerwca zakończył się pierwszy etap wyborów członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. W drugim etapie znalazło się 13 kandydatów, na których można głosować między 3 a 12 lipca 2019 r.

Kto może oddać głos:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji.

Podmiot oddający głos, musi mieć siedzibę rejestrową na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz działają na rzecz jego mieszkańców.

Jak głosować:

Głosowanie na kandydatów odbędzie się wyłącznie poprzez wypełnienie karty do głosowania. Prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez osobę/osoby uprawnione kartę (zgodnie ze statutem organizacji) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w godz. 7.30 - 15.30, ul. POW 10/16, budynek C, pokój nr 2, parter. Kartę do głosowania można również przesłać w formie skanu na adres e-mail: wsp@tomaszow-maz.pl

Każda organizacja może zagłosować maksymalnie na pięciu kandydatów, ale z odrębnych obszarów działalności pożytku publicznego wymienionych poniżej:

 • działalność na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny,
 • działalność w zakresie kultury i sztuki oraz działalności patriotycznej i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz seniorów,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Termin głosowania:

Karty do głosowania można składać w dniach 3 - 12 lipca 2019 r. W przypadku wysłania zgłoszeń drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Głosy, które wpłyną po tym terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą rozpatrywane.

Na kogo można głosować:

Do Rady Pożytku wejdzie 10 osób spośród poniżej wymienionych kandydatów, tj. po 2 osoby z każdego obszaru działalności pożytku publicznego, które uzyskają największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

 

LISTA KANDYDATÓW

 
Obszar działalności na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny

 

 1. Jadwiga Wonko - organizacja zgłaszająca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (opis)
 2. Lidia Błażejewska – Wojtaszczyk - organizacja zgłaszająca: Fundacja Educator ks. Stanisława Grada (opis)

 

 Obszar działalności w zakresie kultury i sztuki oraz działalności patriotycznej i dziedzictwa narodowego

 

 1. Monika Malczewska - organizacja zgłaszająca: Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr. Rudolfa Majewskiego PS. „Leśniak” (opis)
 2. Bartłomiej Składowski - organizacja zgłaszająca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Tomaszów Mazowiecki (opis)

 

 Obszar działalności na rzecz seniorów

 

 1. Krystyna Wilk - organizacja zgłaszająca: Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (opis)
 2. Alicja Orzechowska – organizacja zgłaszająca: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz. (opis)
 3. Halina Wilanowska - organizacja zgłaszająca: Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów (opis)
 4. Barbara Dajtrowska – organizacja zgłaszająca: Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „Pasja” (opis)

 Obszar przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 1. Janusz Dziubałtowski - organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL” (opis)
 2. Krystyna Pichola - organizacja zgłaszająca: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA” (opis)

 
Obszar pomocy społecznej i ochrony zdrowia

 

 1. Teresa Dyr - organizacja zgłaszająca: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy (opis)
 2. Beata Wojciechowska - organizacja zgłaszająca: Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (opis)
 3. Ewa Kaczmarek - organizacja zgłaszająca: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 (opis)

 

Weryfikacja głosów:

Oceny głosów dokona komisja, powołana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w skład której wejdzie 2 przedstawicieli Prezydenta i 2 przedstawicieli organizacji wybranych z listy osób zgłoszonych do komisji konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych zlecanych w drodze otwartego konkursu ofert.

Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłosi na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckiego w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

 

Karta do głosowania dostępna jest poniżej.

 

 

Pliki do pobraniaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij