Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Strategia ZIT – ruszył nabór partnerów

W związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno na lata 2021-2027” prowadzony jest nabór partnerów społeczno-gospodarczych chcących zgłosić swój akces do procesu opracowania dokumentu Strategii ZIT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Strategia ZIT powinna uwzględniać zaangażowanie w prace nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań ZIT, partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Nabór partnerów z punktu widzenia zapewnienia partycypacji jest prowadzony od 27.05 do 9.06.2022 r.

Link do naboru: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_tomaszow_organizacje.

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano wsparcie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W ramach instrumentu ZIT realizowane będą mogły być projekty o zintegrowanym charakterze pod względem tematycznym lub terytorialnym, koncentrujące się na wyzwaniach rozwojowych, które jednostki samorządu terytorialnego tworzące MOF zdecydują się tworzyć wspólnie, tak na etapie realizacji projektu, jak i późniejszej eksploatacji.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotna będzie realizacja zintegrowanych, kompleksowych projektów dotyczących m.in.

•rozwoju zrównoważonego transportu publicznego
•zwiększania efektywności energetycznej
•poprawy stanu środowiska przyrodniczego
•wzrostu atrakcyjności osadniczej
•wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego
•rozwoju kultury, turystyki i rekreacji

W ramach instrumentu ZIT mogą być realizowane wyłącznie projekty zintegrowane. Projekt zintegrowany to taki, który wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem i powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów rozwojowych, co oznacza, że będzie wywierał wpływ na więcej niż 1 gminę w obszarze funkcjonalnym oraz jego realizacja będzie uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i operacyjnej Strategii.

Więcej informacji:

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. + 48 44 724 23 11 w. 559.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij