Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


LX sesja Rady Miejskiej [VIDEO]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) z w o ł u j ę:

na dzień 29 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 11.00

  w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

          LX sesję Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  z dnia 22 lutego 2018 roku.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim
  Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich”, „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2030”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Spalskiej, Luboszewskiej i Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LV/487/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania z zakresu dróg powiatowych Powiatu Tomaszowskiego dotyczącego zarządzania Strefą Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XL/357/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, do nowego ustroju szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Integracja II” realizowanego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności
  i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2016 – 2018 za 2017 rok.
 17. Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2017 rok.
 18. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 2017 „Tomaszów dla Seniorów” za lata 2016 – 2017.
 19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich za 2017 rok.
 20. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
  2016 – 2018 za 2017 rok.
 21. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 22. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 23. Interpelacje i wnioski radnych.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,
poz. 2232; z 2018 r. poz. 130).

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij