Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2016-06-27

Komunikat w sprawie nielegalnej eksploatacji kopalin

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin informujemy, że działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

Wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej praw własności (użytkowania wieczystego) możliwe jest, jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonane bez użycia środków strzałowych; nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym; nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ponadto osoba, która zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązana z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

W przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych dla wydobywania bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ustali prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Wydobywanie kopaliny ze złoża bez wymaganej koncesji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij