Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

Od 31 maja do 14 czerwca 2019 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.

ogródki działkowe

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek(każdy w osobnej kopercie), lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 31.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. POW 10/16 (liczy się data stempla pocztowego).

 

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy:

 • statut wnioskodawcy,
 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,
 • sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie
  się o dotację
 • Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD,
 • wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu dla infrastruktury, której dotyczy wniosek
  o dofinansowanie,
 • mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji,
 • oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

(Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie, dokumentację i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym).

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:

 1. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę przeznacza się środki w wysokości: 20 000,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej).

 1. W zakresie transportu i łączności przeznacza się środki w wysokości : 20 000,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych).

 1. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przeznacza się środki w wysokości: 20 000,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych).

Szczegółowych informacji udziela także Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 (budynek „C” pokój 9), Tel. 044-724-23-11 wew. 258.

 
 

Pliki do pobrania


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij