Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXVI sesja Rady Miejskiej [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 lutego 2016 roku i z XXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2016 roku.
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki za 2015 rok.
5. Apel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy podjętej przez Zarząd Centrum Kardiologii Allenort Sp. z o. o.
zmierzającej w kierunku rozszerzenia zakresu świadczeń oraz zwiększenia dostępności do kompleksowych świadczeń kardiologicznych dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2029”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Radomskiej nr 1-3.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Świętego Antoniego 65/67.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 2017 „Tomaszów dla Seniorów”.
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
20. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2015.
21. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich za 2015 rok.
22. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2014 – 2015 za 2015 rok.
23. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 - 2015 „Tomaszów dla Seniorów”.
24. Informacja z posiedzenia Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w kadencji w latach 2016 – 2019.
25. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
26. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
27. Interpelacje i wnioski radnych.
28. Korespondencja i sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij