Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [TRANSMISJA]

 

 

proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
  28 maja 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
  • Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta Tomaszów Mazowiecki 2019,
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2019 rok.
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
   o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2019 rok,
  • Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych,
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok  2019,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  • Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 10. Informacja o stanie finansowym Spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
 11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 12. Korespondencja i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij