Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [TRANSMISJA]
Następujący proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku oraz protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27  kwietnia 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z opłat za pobyt w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 127/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych
  o zawieszeniu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim od pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. wykonujących obowiązki w zakresie zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim (dot. ul. Mazowieckiej).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/1, w obr. 8.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/3, w obr. 8.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5 G.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (WS)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (MŁ)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (SB).
 17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 18. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021 za rok 2019.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu działań „ Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”.
 20. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2019 rok.
 21. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych
  w 2019 roku.
 22. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij