Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2016-02-25

XXIV sesja Rady Miejskiej [WIDEO]

W czwartek odbyły się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Zapis transmisji na żywo dostępny jest poniżej.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołów z XX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2015 roku i z XXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2025”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków na lata 2016 – 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Integracja” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego
im. Braci Gadajów w Tomaszowie Mazowieckim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat
za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
17. Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności
i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2012 – 2015 za rok 2015.
19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 za 2015 rok.
20. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
21. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016 za 2015 rok.
22. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
23. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
24. Interpelacje i wnioski radnych.
25. Korespondencja i sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij