Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXIII Sesja Rady Miejskiej Tomaszowa MazowieckiegoProponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
  19 grudnia 2019 roku oraz protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2035”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 7.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Szafirowej nr 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy św. Antoniego nr 30.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. intronizacji).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. parkingów).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Zespołu kluczowych interesariuszy.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 14. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
 15. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 16. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za okres I-XII 2019 roku.
 17. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych
  w II półroczu 2019 roku.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących
  w okresie między sesjami.
 20. Korespondencja i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij