Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XVII sesja Rady Miejskiej [TRANSMISJA]Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

 

Uroczysta część sesji.

 

Podziękowanie dla Pani Haliny Szczucińskiej Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za wieloletnią pracę, w związku z  przejściem na emeryturę.

 

 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/84/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania
  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina -Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów
  w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXIII/525/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, jej szczegółowości oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ujezdzkiej, Warszawskiej, Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały sprawie przekazania skargi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników..
 1. Informacja o stanie finansowym spółek na dzień 30 czerwca 2019 roku.
 2. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 1. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  i Wiceprzewodniczących  w okresie między sesjami.
 1. Korespondencja i sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij