Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
  25 marca 2021 roku, protokołu z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2021 roku, protokołu XLVII z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Groty Nagórzyckie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki „Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg
  i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 15. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych
  w I półroczu 2021 roku.
 16. Informacja o działalności Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 17. Korespondencja i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij