Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2021-06-24

XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [Transmisja]

Następujący proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
4.1 Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2020 rok.
4.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2020 rok.
5.1 Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.
5.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2020 rok,
5.3 Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.
5.4 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok 2020,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
6.1 Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
6.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
6.3 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr XLIV/323/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Milenijnej
w Tomaszowie Mazowieckim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, (dot. podjęcia uchwały w sprawie rzetelnej informacji związanej z akcją szczepień przeciwko Covid - 19).
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską P. Przemysław L. ).
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską, P. Anna S. ).
15. Informacja o stanie spółek z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
16. Sprawozdanie z realizacji programu działań „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”.
17. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
18. Korespondencja i sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij