Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XLVI sesja Rady Miejskiej [WIDEO]


Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz protokołu z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2017 roku.
4.    Podziękowanie zawodnikom Klubu Sportowego „Lechia”, którzy w bieżącym sezonie wywalczyli awans do I ligi w piłce siatkowej mężczyzn.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania własnego Powiatu Tomaszowskiego z zakresu zarządzania drogami publicznymi.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej
dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” wraz z autopoprawką.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na lata 2017-2030” wraz z autopoprawką.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kępa, Mireckiego, Zacisze, Nadrzecznej i Klonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 37.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Bartosza Głowackiego 57.
15.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
16.    Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” za 2016 rok.
17.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
18.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
19.    Interpelacje i wnioski radnych.
20.    Korespondencja i sprawy różne.
21.    Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij