Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XLIII sesja Rady Miejskiej [TRANSMISJA]


  

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku. `
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 -2036”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod firmą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia Spółce zadań własnych Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2025”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej
  nr 42.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
 15. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2018-2020 „Tomaszów dla Seniorów".
 16. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.
 17. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021, za 2020 rok.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie miedzy sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Korespondencja i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 

 


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij