Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

 • Data opublikowania: 2015-11-26

XIX sesja Rady Miejskiej – zapis transmisji na żywo

W czwartek odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej. Poniżej dostępny jest zapis transmisji na żywo z obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2015 roku i z XVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 roku.
 4. Uroczysta informacja o działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z ogłoszeniem dnia
  27 listopada ogólnopolskim świętem Rad Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panu Markowi Karewiczowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” (Panu J. Lenarczykowi).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” (Panu E. Leszczyńskiemu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wzoru załącznika do informacji i deklaracji podatkowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury
  w Tomaszowie Mazowieckim, Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów, trybu i zakresu kontroli prawidłowości
  ich pobrania i wykorzystania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych
  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu
  ich przyznawania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką” do konkursu zamkniętego nr POIS.2.5/1/2015.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Gminą Tomaszów Mazowiecki
  w celu wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zawarcia w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
  w formie aportu do Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Gminnej 32.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 5.
 29. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 30. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 31. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 32. Interpelacje i wnioski radnych.
 33. Korespondencja i sprawy różne.
 34. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij