Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2016-02-25

Wsparcie rodziny i rozwiązywanie problemów społecznych – radni uchwalili kolejne dokumenty

Programy i strategie dotyczące wspierania rodziny, rozwiązywania problemów społecznych oraz bezdomności przyjęli w czwartek radni Rady Miejskiej w trakcie XXIV posiedzenia.

radni rady miejskiej

Głównym celem programu wspierania rodziny jest rozwijanie zintegrowanego i spójnego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny w zakresie wzmacniania przez nią funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Miejski Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego Szczególną grupą adresatów programu stanowią rodziny doświadczające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zadania, jakie stawia przed sobą program ukierunkowane są przede wszystkim na wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, pracę z rodziną w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną naturalną, zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, bieżące wsparcie asystentów rodziny, poprawę funkcjonowania rodzin w sferze materialno-bytowej, dostępności usług w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz w zakresie kształtowania aktywnych postaw społecznych i zawodowych rodziców. Głównym realizatorem i koordynatorem Miejskiego Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie wspierania rodziny na terenie miasta.
   
Natomiast celem strategicznym „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020”, którą w czwartek przyjęli radni Rady Miejskiej, jest: Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia. Głównym zamierzeniem strategii jest przedstawienie rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej, określenie istniejących problemów społecznych występujących na terenie miasta oraz poprawa sytuacji osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

"Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych" – to kolejny program, który w czwartek uchwalili tomaszowscy radni. Planowane działania programu obejmują profilaktykę mającą na celu zapobieganie poszerzeniu się zjawiska bezdomności, osłonę poprzez zastosowanie standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej z wykorzystaniem dostępnych środków oraz podstawowych elementów pracy socjalnej oraz aktywizację zmierzającą do wyprowadzenia z bezdomności oraz rozwój infrastruktury na rzecz osób bezdomnych tj. zapewnienie ciepłego posiłku, ubrania oraz miejsca w noclegowni. Adresatami Programu są osoby zagrożone bezdomnością oraz osoby bezdomne z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij