Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2015-12-04

Ulgi dla przedsiębiorców! Zmiany w stawkach podatku od nieruchomości

Nawet 200 tys. euro zwolnienia od podatku będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z Tomaszowa, którzy stworzą nowe miejsca pracy w wyniku zrealizowanych inwestycji. Od nowego roku zaczną obowiązywać też nowe stawki podatku, na których skorzystają lokalni przedsiębiorcy. Mimo podwyżki, Tomaszów ma nadal jedne z najniższych podatków w okolicy.

W listopadzie radni Rady Miejskiej przyjęli projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Dzięki temu, przedsiębiorcy działający na terenie Tomaszowa zostaną zwolnieni na okres dwóch lat z podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Przyjęta uchwała jest wyraźnym sygnałem dla przedsiębiorców, że Tomaszów to bardzo dobre miejsce do rozwoju i inwestycji.

Radni jednogłośnie przyjęli również projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wprowadzono stawkę dla budynków o powierzchni do 100 m2 pod działalność gospodarczą w wysokości 17,90 zł, dzięki której zyskają lokalni przedsiębiorcy. Natomiast dla budynków o powierzchni ponad 500 m2 przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową stawka wyniesie 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pozostałe stawki podatku będą następujące: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni; od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,69 zł od 1 ha powierzchni; od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni; od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,00 zł od 1 m2 powierzchni; od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi - 6,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej i budynków letniskowych, dla których stawka wynosi - 6,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budowli 2 % ich wartości.

Tomaszów ma jedne z najniższych podatków w okolicy:

STAWKITa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij