Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Terminy egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

Na podstawie:

  • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

 

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

1.       język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.       matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

1.       język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.       matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.       język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.       język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.       matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

 

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

                 

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020


 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

 

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

W terminie głównym

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

1.       część humanistyczna – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)

§  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2.       część matematyczno-przyrodnicza – 17 czerwca 2020 r. (środa)

§  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§  z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

§  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

 

Czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów egzaminu gimnazjalnego

 

 

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu *

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

G1

G1

G2

G4,5

G6

G7

G8

historia i wiedza o społeczeństwie

60

do 80

język polski

90

do 135

przedmioty przyrodnicze

60

do 80

matematyka

90

do 135

język obcy nowożytny

(poziom podstawowy)

60

do 80

język obcy nowożytny

(poziom rozszerzony)

60

do 90

                 

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Więcej na: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Źródło: www.gov.pl

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij