Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Świadczenia z MOPS. Od sierpnia można składać wnioski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 1 sierpnia br. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018.

Odpowiednie wnioski można otrzymać w pok. 35 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w  godzinachod 7.30- do 15.30 we wtorki w godz. 7.30 – 17.00. Można je również składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. 

Od 1 października br. kryterium dochodowe stanowiące podstawę ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, pozostaje bez zmian tj., 674zł na osobę lub 764złna osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne  Kryteria dochodowe dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego również nie ulegną zmianie: odpowiednio 725 zł netto fundusz alimentacyjny oraz 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (przy posiadaniu dziecka do 25 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności) przy świadczeniu wychowawczym. W przypadku ustalania prawa do świadczeń od 1 października br., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń, jest rok kalendarzowy 2016. Podstawowe dane o dochodach gmina gromadzi samodzielnie, pozyskując je drogą elektroniczną za pomocą portalu PIU Empatia.  Projekt zatwierdzony przez Sejm (druk 1625) dotyczący zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, tj, między innymi ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 roku i polega na:
- wyłączeniu mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, przez daną
osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim czasie u tego samego
pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia
pozarolniczej działalności gospodarczej
- wprowadzeniu dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymogu
ustalenia alimentów dla dziecka od drugiego rodzica. Założeniem proponowanego
przepisu jest by świadczenia na dzieci były przyznawane osobie samotnie
wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń
alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba, że z przyczyn obiektywnych tj. drugi
z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany (świadczenie wychowawcze),
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka lub dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obojga rodziców (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka) jest to niemożliwe
- wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą w przypadku ustalania dochodu z
działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
organ właściwy przyjmuje, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości
ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw
rodziny. Minister ogłaszać będzie ten dochód na podstawie badań prowadzonych
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
- doprecyzowanie art 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez
wskazanie, że z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego przysługuje jeden dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od
liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy.

Informujemy, iż w nadchodzącym okresie zasiłkowym 2017/2018 zmianie ulegną druki  wniosków i oświadczeń o ww. świadczenia. Nowe druki dokumentów dostępne będą do pobrania od 1 sierpnia 2017 roku. Wnioski i oświadczenia na trwający okres zasiłkowy tj. do 31 października 2017r. przyjmowane są na drukach dostępnych  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowskiej 5.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij