Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Reforma oświaty w Tomaszowie

Radni Rady Miejskiej przyjęli w czwartek uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez miasto,  do reformy oświaty przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W poszczególnych szkołach będą odbywały się rozmowy z dyrektorami, wychowawcami i rodzicami uczniów. Resort zapowiedział również, że jeszcze w tym roku przedstawi harmonogram wprowadzania podwyżek dla nauczycieli.

MEN

W czwartek (26 stycznia) radni miejscy przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół. Tego dnia odbyło się również spotkanie z prezydiami rad rodziców wszystkich placówek. Reforma edukacji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieci.  Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz dyrektorzy poszczególnych placówek, mają tak zorganizować nowy rok szkolny, by uwzględnić potrzeby dzieci i rodziców. W szkołach będą odbywały się spotkania z dyrektorami, wychowawcami oraz rodzicami, na których będą dyskutowane zmiany.

W Tomaszowie Mazowieckim będą obowiązywały następujące rozwiązania w zakresie dostosowania sieci szkolnej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto,  do reformy edukacji:

 • Wszystkie dotychczasowe 6-letnie publiczne szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa
  nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,  Szkoła Podstawowa nr 14
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ) będą przekształcone w 8-letnie szkoły podstawowe.
 • Sieć publicznych szkół podstawowych zostanie poszerzona o cztery szkoły podstawowe, powstałe w wyniku przekształcenia czterech gimnazjów ( Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum  nr 7, Gimnazjum dla Dorosłych  – kl. VII i VIII ).
 • Przyjęte warianty wygaszenia gimnazjów zakładają :

- cztery gimnazja przekształcone w szkoły podstawowe ( Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum nr  7, Gimnazjum dla Dorosłych – kl. VII i VIII ).

- Zespół Szkół nr 4 złożony ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków i Gimnazjum nr 4 im. Tomaszowskich Olimpijczyków zostanie przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

- Gimnazjum nr 8 wchodzące w skład ZS nr 8 (ZS nr 8 obejmuje Szkołę Podstawową
nr 6, Gimnazjum nr 8 i Przedszkole nr 10 ) – zostanie włączone do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 6. Nazwa Zespołu Szkół nr 8 pozostanie bez zmian.

 • Uczniowie wygaszanych gimnazjów ( kl. II i III ) będą do ukończenia tego etapu edukacyjnego realizować obowiązek szkolny w tych samych co dotychczas budynkach szkolnych.
 • W Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 4, Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół nr 8, Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 uczniowie klas VII, a w następnym roku szkolnym - także kl. VIII będą kształcić się w swoich dotychczasowych szkołach podstawowych, w których zostaną zorganizowane i odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe.
 • W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 będą zastosowane indywidualne rozwiązania organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla uczniów
  kl. IV – VII.

Proponowane rozwiązania - opracowane w oparciu o analizę uwarunkowań demograficznych, kadrowych i organizacyjnych,  z uwzględnieniem infrastruktury oświatowej,  są optymalne pod kątem zarówno uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli:

Uczniowie i ich rodzice

 • ograniczenie przepełnienia szkół podstawowych ( kl. VII i VIII ),
 • ograniczenie wystąpienia dwuzmianowości ,
 • dążenie do zmniejszenia odległości drogi z domu do szkoły,
 • dążenie do zachowania niezmienionych, dotychczasowych warunków kształcenia dla jak największej liczby uczniów,
 • zapewnienie dobrych warunków kształcenia w innych szkołach dla uczniów najstarszych klas,
 • zapewnienie uczniom wygaszanych gimnazjów ( kl. II i III ) możliwości ukończenia tego etapu edukacyjnego w tych samych co dotychczas budynkach szkolnych,
 • nie wyklucza się możliwości zastosowania indywidualnych rozwiązań dla poszczególnych uczniów.

 

Nauczyciele

 • wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej gimnazjów w organizacji kształcenia
  w nowym roku szkolnym i kolejnych latach szkolnych.

 

Pracownicy niepedagogiczni

 • zmiany ustroju szkolnego nie będą miały wpływu na poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

 

Baza oświatowa

 • wykorzystanie wszystkich istniejących obiektów oświatowych bez konieczności ich rozbudowy lub też zwalniania bardzo dobrych zasobów (budynki po termomodernizacji, nowoczesna infrastruktura sportowa, wyposażone pracownie przedmiotowe),
 • ograniczenie konieczności tworzenia nowych pracowni przedmiotowych (fizyka, chemia, geografia) we wszystkich szkołach podstawowych (nie będą tworzone w ZS nr 4, ZS nr 8, G nr 3, G nr 7 i G nr 6),
 • możliwość stopniowego przygotowywania szkół podstawowych do nowych zadań edukacyjnych,
 • kontynuowanie działań organu prowadzącego w zakresie ulepszania i unowocześniania bazy oświatowej.

W roku szkolnym  2017/2018

 • Nabór do kl. I szkoły podstawowej będzie dokonany wg dotychczas obowiązujących obwodów do 6-letnich szkół podstawowych. Dla uczniów uczęszczających w obecnym roku szkolnym tj. 2016/2017 do „O” w placówce innej niż wynika to z obwodu , rodzice mają prawo wyboru między pozostawieniem dziecka w dotychczasowej szkole,
  a przeniesieniem do szkoły w obwodzie której mieszka.
 • Nie będzie rekrutacji  uczniów do kl. I gimnazjów.
 • Nie będzie rekrutacji uczniów do kl. I szkoły podstawowej w szkołach podstawowych utworzonych w wyniku przekształcenia trzech gimnazjów G nr 3, G nr 6, G nr 7 (nabór do kl. I szkoły podstawowej odbędzie się po raz pierwszy na rok szkolny 2019/2020 - zgodnie z nowymi obwodami).

 

Plany Ministerstwa Edukacji

Wśród planów do zrealizowania na ten rok, Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje jako priorytet wdrażanie reformy edukacji, przedstawienie harmonogramu wprowadzania podwyżek dla nauczycieli oraz uruchomienie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Wśród istotnych kwestii wymienia również ustawę o Systemie Informacji Oświatowej, inwentaryzację subwencji oświatowej oraz opracowanie modelu systemu doskonalenia zawodowego.


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij