Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2022-03-15

OSTATNI DZWONEK NA DOTACJE DO KANALIZACJI

Nie podłączyłeś się jeszcze do kanalizacji? To może być ostatni dzwonek na dofinansowanie! Czas do końca marca!

Rusza nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji. Jak zdobyć pieniądze?

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. uruchomił dotacje w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na jakich zasadach prowadzony jest nabór?

 

  1. Rodzaj zadania - Budowa podłączeń do zbiorczej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w mieście Tomaszów Mazowieckim nieruchomości zabudowanych budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosku.
  1. Uprawnieni wnioskodawcy - właściciele lub użytkownicy wieczyści danych nieruchomości zabudowanych budynkami, które będą podłączane do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
  1. Wartość udziałów we wnioskowanym przedsięwzięciu - uczestnik Programu może skorzystać z dofinansowania w formie dotacji na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości: a) do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, b) którego jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł netto/1 RLM.
  1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dofinansowania:

od 01.02.2022 r. do 31.03.2022 r.

Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 15.00

Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pok. 5 i 4 lub pod numerem tel. (44) 724 22 92 wew. 104, 105.

Podłączenie się do kanalizacji to obowiązek każdego mieszkańca wynikający z unijnych dyrektyw Polska od 2004 r. zaczęła wdrażać dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków nr 91/271/EWG, tzw. dyrektywę ściekowa, której celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków komunalnych oraz ścieków odprowadzanych z niektórych sektorów przemysłu. Dotyczy ona zbierania, oczyszczania i odprowadzania ww. ścieków. Jednak,
w wyznaczonym terminie, Polsce nie udało się wdrożyć dyrektywy ściekowej. Dlatego też Komisja Europejska, mimo iż zauważyła wysiłki i postęp strony polskiej, wniosła sprawę przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Rząd polski w 2021 r. przygotował projekt nowelizacji prawa wodnego, przewidujący nałożenie kar pieniężnych na gminy, które do końca 2027 r. nie wywiążą się z zobowiązań wynikających z dyrektywy.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. od lat aktywnie działa w celu wypełnienia dyrektywy ściekowej, zapewnienia nowoczesnej infrastruktury technicznej zapewniającej mieszkańcom dostarczanie czystej wody i odbiór ścieków ciekłych. Korzystając z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 zrealizował Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach którego zmodernizował oczyszczalnię ścieków oraz wybudował ponad 100 km sieci.

Natomiast w ramach Programu Operacyjnej Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 wykonał Projekt pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno- ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, co umożliwiło, m.in. zakupienie pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, ale także wybudowanie kolejnego 1 km sieci kanalizacyjnej i 0,69 km sieci wodociągowej.

Programy te pozwoliły nie tylko zmodernizować oczyszczalnię ścieków tak, by oczyszczone ścieki spełniały parametry wskazane w ww. dyrektywie, ale także powiększyć o 100% długość sieci kanalizacyjnej. W tym czasie budowano także sieć kanalizacyjną z środków własnych. Niemal 100% mieszkańców Tomaszowa Maz. uzyskało możliwość podłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, w tym, m.in. w ulicach: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej i Sypkiej oraz do sieci wodociągowej w ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Kopalnej i Sypkiej. Teraz ogromną rolę do odegrania mają także mieszkańcy Tomaszowa Maz. Od ich świadomości oraz działań wiele zależy. Podłączanie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej to sprawdzian odpowiedzialności tomaszowian wobec kolejnych pokoleń, środowiska. Przyłączenie wszystkich możliwych do skanalizowania nieruchomości pozwoli miastu również uniknąć ewentualnych kar.

W Tomaszowie jest wiele obszarów, gdzie skanalizowanie jest na poziomie 90%-100%, np. przy ul. Szklarskiej, ul. Suchej, ul. Tuwima, ul. Ireny, ul. Kałużyńskiego. Niestety dla wielu osób podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji nadal nie jest priorytetem. Są w naszym mieście ulice gdzie procent skanalizowania jest poniżej 40%. Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków. Uprawnione organy mogą zaś kontrolować realizację ww. przepisów.Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij