Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Organizacje pozarządowe mają czas do 31 stycznia

Organizacje pozarządowe, obracające niewielkimi środkami muszą podjąć decyzję do 31 stycznia 2017 roku  o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów i zgłosić ją Urzędowi Skarbowemu.

 

Organizacje pozarządowe rezygnujące z prowadzenia pełnej księgowości mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. By przejść na prowadzenie uproszczonej ewidencji, należy spełnić poniższe warunki:

 1. Prowadzić działania w sferze zadań publicznych określonych w  4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. Nie prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. Nie mieć statusu organizacji pożytku publicznego,
 4. Osiągać przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 5. W roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnąć przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4. w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

 

Więcej informacji na:

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2018912.html


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij