Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

 • Data opublikowania: 2022-10-27

LXIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
proponowany porządek obrad
:

 

 1. Otwarcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr XLIV/324/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
  29 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą nr LVI/438/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  z dnia 25 marca 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Tomaszowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów – „Nie zagubić talentów” kierowanego do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic: Zawadzkiej i Elizy Orzeszkowej.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
 15. Informacja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2021 r.
 16. Zapoznanie się z informacją o działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2022 roku.
 17. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Korespondencja i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij