Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


LIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

LIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz protokołu z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych
  w zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/97/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/288/2021 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto Tomaszów Mazowiecki
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności
  i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2021-2027, za okres I-XII 2021 roku.
 13. Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
 15. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
 16. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za 2021 rok.
 17. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
 18. Informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za II półrocze 2021 roku.
 19. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 20. Korespondencja i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij