Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

 • Data opublikowania: 2021-11-25

LI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego


proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  na rok 2021”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM KZN Łódzkie Centrum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 4327E obejmującą część ul. Jana Pawła II, ul. Pod Grotami i ul. Nagórzycką w Tomaszowie Mazowieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania
  z zakresu dróg powiatowych Powiatu Tomaszowskiego dotyczącego zarządzania Strefą Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego nr 94.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 65/67.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LIX/520/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowej, Jana Pawła II, Granicznej i św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki za rok szkolny 2020/2021.
 20. Informacja o podmiotach w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 21. Informacja o działalności Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 22. Korespondencja i sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij