Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w tomaszowskich szkołach

Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przypadły w tym roku na okres od 16 do 22 września. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie ludzi do zmiany przyzwyczajeń niekorzystnych dla zdrowia i środowiska, to znaczy wybieranie proekologicznych środków podróżowania, np. komunikacji miejskiej, roweru czy hulajnogi. W przedsięwzięcie zaangażowały się tomaszowskie przedszkola i szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Przedszkolny oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1,2,3,4,5.6,7.8, 9 i 10.

W ramach prowadzonych zajęć dzieci z Zespołu Przedszkolnego poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, wygląd najważniejszych znaków drogowych, a także uczyły się o ekologicznych środkach transportu oraz ich wpływie na środowisko i zdrowie człowieka.

W SP nr 13 w trakcie realizacji zadań związanych z ETZT w klasach młodszych i starszych przeprowadzono pogadanki nt. niskoemisyjnego transportu, na lekcjach wychowawczych lub informatycznych uczniowie mogli obejrzeć filmy edukacyjne. Uczennice jednej z klas przeprowadziły również wywiad z właścicielem firmy transportowej w kontekście stosowanych standardów ekologicznych. Przygotowano również tematyczne konkursy fotograficzne.

Również SP nr 12 włączyła się w tegoroczną kampanię ETZT Ministerstwa Infrastruktury. W szkole odbył się tematyczny konkurs plastyczno-techniczny, dla przedszkolaków z Tęczowej Akademii odbyły się zajęcia obejmujące tematykę ekologicznych środków transportu. Uczniowie klas 4-8 mieli możliwość indywidualnego spojrzenia na turystykę rowerową biorąc udział w konkursie fotograficznym „Rowerowe selfie”. Miało miejsce również spotkanie z podróżnikiem i fotografem p. Kamilem Szkopikiem, popierającym ideę zrównoważonego transportu. Dla najstarszych uczniów (klasy 8) – odbył się pokaz elektrycznych hulajnóg z jazdą próbną. Pod okiem nauczycieli i instruktora firmy SLIDE SCOOTERS ŁÓDŹ uczniowie mieli okazję poznać tajniki używania takiego sprzętu i doświadczyć wrażeń z jazdy.

W SP nr 7 na zajęciach w klasach 0-3 zostały przygotowane przez uczniów w formie zaproszenia, plakatu prace, pt „Mamo, tato dziś nie samochodem, ale pieszo odprowadź mnie do szkoły”. W szkole odbyły się również konkursy tematyczne z nagrodami. W ramach przygotowania do dnia bez samochodu, we wszystkich klasach odbyły się pogadanki na lekcjach, które w założeniu miały zaowocować przekazaniem informacji dla rodziców, by zachęcić ich do wzięcia w niej udziału.

W SP nr 8 także podejmowano szereg działań związanych z kampanią ETZT. Uczniowie szkoły wykonywali tematyczne plakaty, wykonali również model samochodu ze surowców wtórnych, brali udział w konkursie fotograficznym związanym z propagowaniem miejskiej komunikacji oraz w konkursach plastyczno-technicznych i pogadankach tematycznych związanych z zagadnieniami ekologii. Zorganizowali również akcję „Tydzień z krokomierzem”.

W SP nr 14 uczniowie obejrzeli film edukacyjny przysłany przez MZK, opowiadający o pracy kierowcy i pracy na zajezdni zakończony konkursem pod hasłem ,,Mój środek lokomocji’’. W klasach I-III odbyło się spotkanie z policjantem, w ramach którego przeprowadzono prelekcje ,,Bezpieczny pieszy i rowerzysta”. Wszystkie przedsięwzięcia jakie zorganizowano służyły do osiągnięcia ograniczenia zanieczyszczeń w środowisku.

Z kolei w SP nr 11 zorganizowano happening dla uczniów klasy II mający zwracać uwagę dzieci na alternatywne ekologiczne środki transportu. Dla uczniów szkoły ogłoszono również konkursy na prezentację multimedialną pt. „Dzień bez samochodu” oraz na tematyczną pracę plastyczną związaną z Tygodniem Zrównoważonego Transportu. Podobnie jak uczniowie z pozostałych szkół dzieci brały również udział w grze miejskiej i wycieczkach terenowych, poznając przy okazji historię i zabytki naszego miasta.

W SP nr 6 odbyły się ekologiczne wycieczki i rajdy rowerowe. Uczniowie odwiedzili miejską przystań, odbyli 40 km wycieczkę po okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, a w ramach innego rajdu pokonali trasę Białobrzegi-Inowłódz, udali się śladami hrabiego Antoniego Ostrowskiego, odwiedzili bazę MZK i wystawę w Muzeum poświęconą 190. leciu nadania praw miejskich Tomaszowowi Mazowieckiemu.

W SP nr 9 w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu uczniowie klasy 3a przybyli do szkoły alternatywnymi środkami transportu: rowerami, hulajnogami, na rolkach i pieszo. Na przystani miejskiej uczniowie odbyli nietypową lekcję w-f, w trakcie której odbył się marszobiegi i strething. Placówka zorganizowała również rajd rowerowy, konkursy plastyczne i fotograficzne, a uczniowie mogli się zapoznać na lekcji z historią roweru.

Społeczność SP nr 3 również zaangażowała się w szereg działań mających na celu zachęcenie jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu. Dzięki uprzejmości firmy J&K Romstom Sp. J. klasa 3 B uczestniczyła w pouczających warsztatach na temat obsługi oraz bezpieczeństwa użytkowania roweru. Wymyślano hasła reklamowe i rysowano plakaty zachęcające do bycia eko i korzystania z komunikacji miejskiej oraz roweru. W kl. VII, VIIIa, VIIIb przeprowadzono lekcje na temat: „Zrównoważony rozwój jako priorytet Unii Europejskiej”. Na zakończenie wykładu ogłoszono konkurs dla uczniów na najciekawszą prezentację multimedialną. Klasa 8a wzięła udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Jest to akcja, podczas której młodzi ludzie wykazują niezadowolenie wobec obojętności w obliczu grożącej nam katastrofy ekologicznej i starają się uświadomić osoby starsze o możliwych zagrożeniach z nią związanych. Uczniowie z uśmiechem przeszli przez Plac Kościuszki, skandując hasła i niosąc zrobione przez siebie transparenty.

Uczniowie SP nr 10 zrealizowali szereg działań mających na celu m.in.: propagowanie alternatywnych sposobów podróżowania i przemieszczania się na mniejszych i większych odległościach, zapoznanie z nowymi kierunkami motoryzacji i uświadomienie potrzeby zmian w technologiach samochodowych sprzyjających środowisku naturalnemu, uświadomienie negatywnego wpływu masowego korzystania z tradycyjnych środków komunikacji na środowisko naturalne. W placówce odbyła się lekcja na temat samochodów hybrydowych, konkursy plastyczne i techniczne m.in. na ekologiczny pojazd przyszłości, a także profilaktyczne spotkanie z policjantami z tomaszowskiej KPP.

W SP nr 1 podobnie jak w pozostałych placówkach zorganizowano konkursy plastyczne, m.in. pod hasłem „Tomaszów wolny od spalin”, lekcje dydaktyczne związane z tematem, mogli obejrzeć film edukacyjny o działalności tomaszowskiego MZK. Odbyła się akcja biegowa zorganizowana na boisku szkolnym pod hasłem „Liczymy kroki dla naszej planety”, w której brali udział nauczyciele i uczniowie szkoły.

Warto podkreślić, że tomaszowskie przedszkola i szkoły podstawowe skupione w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych niezwykle aktywnie włączyły się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Zróżnicowane i ciekawe działania oświatowe i wychowawcze przeprowadzane w szkołach niewątpliwie przyczyniły się do poszerzenia świadomości uczniów na temat ekologii oraz wyzwań związanych z planowaniem zrównoważonego transportu. Co istotne, w akcję włączyli się w wielu przypadkach także rodzice uczniów, a ona sama spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij