Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Budżet Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok został przyjęty

Wykonywanie próbnego odwiertu geotermalnego, rewitalizacja Parku Bulwary i Przystani Miejskiej, modernizacja stadionu im. Braci Gadajów, budowa kompleksu basenowego na terenie ORDN oraz przebudowa ulic – między innymi takie wydatki inwestycyjne zaplanowano na 2019 rok w Tomaszowie Mazowieckim.  

FOTO

W czwartek radni Rady Miejskiej przyjęli budżet Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019. Za głosowało 16 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Zapis wideo transmisji obrad Rady Miejskiej dostępny jest na kanale KochamTomaszów w platformie YouTube

Dochody naszego miasta w 2019 roku wyniosą 267.610.474,90 zł, w tym ponad 72 mln zł to dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Zadłużenie na koniec roku będzie stanowić 37,18 proc. przewidywanych dochodów.

W budżecie na 2019 roku zaplanowano wydatki na poziomie 277.538.810,36 zł. 78,2 mln zł przeznaczymy na oświatę, wychowanie i świetlice. Subwencje, dotacje i dochody placówek pozwolą pokryć 62,63 proc. wydatków. Różnica w wysokości 29,2 mln zł pochodzić będzie z dochodów własnych miasta. Na wsparcie społeczne i rodzinę zaplanowano wydatki na poziomie ponad 80 mln zł. W ramach pomocy społecznej sfinansujemy m.in. program Rodzina 500+ (32,8 mln zł), dożywianie dzieci i dorosłych (1,2 mln zł), projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” (1,5 mln zł). Natomiast funkcjonowanie żłobka pochłonie 1,2 mln zł.

FOTo

FOTO

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki rzędu 14 mln zł (gospodarka odpadami, schronisko dla bezdomnych zwierząt, oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, ochrona powietrza, Targowisko Miejskie, ZDiUM oraz oświetlenie miasta). Na transport i łączność przeznaczymy 15,1 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5,4 mln zł, a na kulturę fizyczną 2,5 mln zł. W budżecie na 2019 roku zaplanowano również 2,9 mln zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia (m.in. utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii) oraz 1,5 mln zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (m.in. utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej).  Inne wydatki bieżące w budżecie miasta to gospodarka mieszkaniowa (920 tys. zł), turystyka i promocja (454 tys. zł), administracja publiczna (18,2 mln zł), działalność usługowa (350 tys. zł), a także obsługa długu publicznego (4 mln zł).

FOTO

FOTO

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych wyniosą 21,4 mln zł, zadania planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej - 10,1 mln zł, zadania z udziałem innych środków - 17,9 mln zł.

Inwestycje strategiczne i budżet obywatelski


W 2019 roku przeznaczymy kilkadziesiąt milionów złotych na realizację strategicznych inwestycji - 2,8 mln zł na rewitalizację Parku Buwalry, 16,3 mln zł na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego, a 6 mln zł na rewitalizację Przystani Miejskiej.

W ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta wybrali w drodze głosowania 5 zadań do realizacji. Projekty społeczne to: zakup sprzętu do ratowania życia, automatycznego defibrylatora zewnętrznego i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy (68 tys. zł), "Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport" (162 tys. zł), "Podleśna Przystań Zdrowia Dla Seniora" – działania na rzecz aktywności seniorów w ORDN (69 tys. zł). Natomiast w gronie projektów infrastrukturalnych wyłoniono: Park Niebrowski – boisko wielofunkcyjne (1 mln zł), utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulicy Jagiellońskiej (170 tys. zł).

W przyszłym roku władze miasta będą również podejmować nowe wyzwania, do których należy realizacja projektów takich jak m.in. modernizacja stadionu im. Braci Gadajów, budowa kompleksu basenowego na terenie ORDN, energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, przebudowa ulic: Koszykowej, Lipowej, Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki oraz dróg w osiedlu Ludwików.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij