Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XLIX Sesja Rady Miejskiej [TRANSMISJA]


 • Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 • Przedstawienie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
  26 sierpnia 2021 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
 • Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki nr 23 stanowiącego własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z udziałem wynoszącym 633/10085 we współwłasności działki gruntu oznaczonej numerem 123 w obr. 12.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów◦ Mazowiecki do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji rozbudowy
  i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki
  i Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 • Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/267/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • Zapoznanie się z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2019 – 2020.
 • Zapoznanie się z informacją o działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2021 roku.
 • Informacja o działalności Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 • Korespondencja i sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 •    Ta strona używa plików cookies.

  Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

  Więcej Zamknij